دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهدا

تاریخ ثبت : 1398/5/17

دیدار با خانواده شهید باغجری 

با حضور حضور مسئولین بنیاد شهید استان البرز و هیئت امنای گلزار شهدای چهارصددستگاه 

در تاریخ 14 مرداد 98 انجام شد .