مراسم چهلم پدر شهید حسین محمودی کهن

مراسم چهلم پدر شهید حسین محمودی کهن

تاریخ ثبت : 1398/5/16

مراسم چهلم شادروان عباس محمودی کهن 

پدر شهید حسین محمودی کهن 

پنجشنبه 17 مرداد 98 

ساعت 16 الی 17.30 

مسجد حضرت معصومه