جلسه شورای هماهنگی منطقه چهارصددستگاه

جلسه شورای هماهنگی منطقه چهارصددستگاه

تاریخ ثبت : 1398/4/12

جلسه شورای هماهنگی منطقه چهارصددستگاه

درتاریخ 10 تیر 98 در مسجد امام حسن عسکری (ع) چهارصددستگاه برگزار شد .